BEBKA- ENGELLİLERE YÖNELİK YASAL MEVZUAT VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

PROJE SÜRESİ: 1 AY

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 4 ARALIK 2018

EĞİTİMCİLER

Uzm. Neşe DOĞANÇELİK –Çocuk Gelişim Uzmanı, Özel Eğitimci

Uzm. Leman ÖZCAN – Çocuk Gelişim Uzmanı, Özel Eğitimci

Uzm. Hasan KUL – Psikolojik Rehber Ve Danışman, Psikoterapist

Av. Nevin PALACIOĞLU CANBAZ

PROJE İÇERİĞİ: Teknik Destek Programının öncelikleri arasında yer alan bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi hususunda; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan personelin engellilik konusunda eğitim alması nihai yararlanıcılar olan engelli birey ve ailelerin sosyal bütünleşme süreçlerini desteklemede birincil önem taşımaktadır. Bahsi geçen konularda sağlanacak eğitim desteğiyle kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Dezavantajlı gruplar; yaşam kalitesinin artırılması, istihdam, eğitim, hukuk ve sağlık hizmetleri gibi pek çok alanda sorunlar yaşamakta, toplumun çoğunluğunun ulaşabildiği ve kullandığı hizmet ve benzeri araçlara ulaşamamaktadır.

Bu konuda engelli birey ve aileleri, sosyal bütünleşme süreçleri kapsamında, sosyal hizmet alanında “engellilik ve sosyal hizmet, engelli bireyler ve aileleriyle iletişim ve görüşme teknikleri”, hukuk alanında “erişilebilirlik, sağlık hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı engelli mevzuatı”, eğitim alanında ise “okul öncesi dönemde engelli çocuğa yaklaşım ve çocuğun eğitimi’’ gibi konularda hizmet almak için öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaktadırlar.

Toplumda aynı haklara sahip olan fakat değişik birçok engel nedeniyle bu imkânlara ulaşamayan, bu nedenle yaşam kalitesinde eksiklik yaşayan engelli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik öncelikle yerel yönetimlerde görev yapan sosyal hizmet personelinin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Proje, ilgili personeli bilgi konusunda güçlendirecek, engelli çocuğa sahip ailelerin de güçlendirilmesine katkıda bulunacak, engelli bireylerin sosyal katılım ve uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşım ve işbirliği içinde çözüm önerileri geliştirmeyi de sağlayacaktır.