BİR EV BİR DÜNYA PROJESİ

Özel gereksinimli bir çocuğa sahip ailelerin, çocuğun engelini kabul etme ve bu duruma uyum sürecinin uzamasının yanında, çocuğun bakımı, eğitimi, tedavisi ve büyütülmesi gibi konularda yaşadıkları güçlükler ailede önemli derecede fonksiyonel sorunlar yaratabilmektedir. Bu durumda ailenin karşılaştığı güçlükler ve sorunlarla başa çıkabilmesinde rehberlik, güç verici ve danışmanlık rolleriyle ailelere yardımcı olabilmek projenin ana çıkış noktasıdır.

Bu bağlamda;  ailelerin özel gereksinimli çocuklarının büyümesi esnasında karşılaştıkları zorluklarla baş edebilme konusunda desteklenmesi , danışmanlık, sağlık, eğitim ve sosyal destek hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması, aile destek gruplarının oluşturulması ve çocuğun gelişiminin takibinin yapılabilmesi planlanmaktadır.