ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Engelli vatandaşlarımızın kamuya açık tüm alanlardan (toplu taşıma araçları, açık alanlar, binalar vb.) engelli olmayan diğer vatandaşlar gibi eşit olarak yararlanmalarını ve ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği sağlayabilmek için   ‘Bursa’da Engelleri Birlikte Aşıyoruz’ projesi hazırlanmıştır.

  • Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde; Genel Sekreterlik başkanlığında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı , Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığıve Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı ile çözüm odaklı çalışmalara katkı sağlayabilmek amaçlı Erişilebilirlik Komisyonukurulmuştur.
  • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde Erişilebilirlik İnceleme Ekibi oluşturulmuş olup, ana arterler ve çoklu kullanım alanlarından başlanarak erişilebilirlik ile ilgili Saha İnceleme Raporları hazırlanmaktadır.
  • Erişilebilirlik Komisyonu tarafından uygun görülen zaman aralıklarında Saha İnceleme Raporları değerlendirilerek, yapılacak çalışmaların koordinasyonu ve görev dağılımı sağlanmaktadır.
  • İlçe Belediyeler ve diğer kamu kurumları arasında ki eşgüdüm ve koordinasyon çalışmaları yürütülmektedir.