FARKINDA 1 BURSA PROJESİ

Erişilebilirlik, özel gereksinimleri olan bireylerin evlerinden çıkabilmeleri, başkalarına ihtiyaç duymadan çeşitli binalara ve açık alanlara ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bütün bireylerin toplumsal yaşama katılabilmeleri için, yapılı çevrede ve kent ölçeğinde gereken tüm fiziksel ve mimari tedbirlerin alınmasını kapsar. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler için değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok şişman kişiler için de büyük önem taşıyan bir gerekliliktir.

Kentsel ulaşım hizmetlerinin, şehrin her türlü açık alan ve yapısının erişilebilirliğinin sağlanıyor olması, engellilerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurlardır.

Bursa ilinde erişilebilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanabilmesi için; 2020 Ocak ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelleri Beraber Aşıyoruz/ Erişilebilir Bursa Projesi hazırlanmış olup, bir çok faaliyet başlığında birbiri ile eşgüdümlü olarak sürdürülmektedir.