ENGELLİ DERNEKLERİ İLE KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI

Toplantılara 17 ilçeden dernek temsilcileri katılmakta ve aylık faaliyet ve projeler karara bağlanmaktadır. İlimizde engellilere yönelik proje ve hedefler görüşülüp karara bağlanmakta ve Mecliste görüşülmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler Komisyonuna sunulmaktadır.

Covid-19 pandemi sürecinde sağlık tedbirleri sebebiyle toplantılar online olarak yapılmıştır. STK’ların Bursa Büyükşehir Belediye’sinden sürece ilişkin talep ve görüşleri alınmıştır.

Bursa İli Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirlikleri ve proje çalışmalarının artarak devam etmesi planlanmaktadır.