ENGELİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Kentimizde yaşayan tüm engelli vatandaşların kentin olanaklarından ve belediyemizin hizmetlerinden eşit olarak faydalanmaları ve kentin sosyal yaşamına engelsiz olarak katılabilmeleri için kentin alt ve üst yapıları ile sosyal mekanlarının erişilebilir ve ulaşılabilir hale getirilerek her türlü teknik, eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif hizmeti sunmaktır. 

VİZYONUMUZ

Öncelikle ilimizde sonra ülkemizde engelleri ortadan kaldırarak herkes için erişilebilir bir kent ve kentsel hizmetleri planlamak, hayata geçirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her türlü çalışmayı, engelli bireyler, aileleri, sivil toplum ve kamu kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirmektir.